Henkilösuojaus

Total Turvallisuuspalvelut on yksi Suomen kokeneimmista henkilösuojauspalveluiden suorittajista. Olemme turvanneet jo vuosien ajan maailmanluokan artisteja, yritysten henkilökuntaa, poliittisia vaikuttajia sekä yksityishenkilöitä. Tarkka, ammattimainen suunnittelutyö yhdistettynä koulutettuun ja kokeneeseen henkilökuntaamme on antanut meille poikkeuksetta kiitettävän palautteen asiakkailtamme.

Read More About Our Close Protection Services In Finland!

Mikä on henkivartija?

Lakiteknisesti henkilösuojaaja (puhekielessä henkivartija) on poliisin rehelliseksi ja luotettavaksi sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivaksi toteama ja tehtäviin hyväksymä henkilö, joka Poliisihallituksen hyväksymän turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa suorittaa henkivartijatehtäviä eli suojaa tietyn henkilön koskemattomuutta. Lain mukaan henkivartija voi tehtävissään olla pukeutunut tunnuksettomaan siviilivaatetukseen ja tarvittaessa kantaa mukanaan mm. ampuma-asetta.

Median luoma kuva henkivartijoista vastaa varsin vähän todellisuutta: työ ei pidä sisällään ammuskelua, luotien eteen heittäytymistä, kuperkeikkoja tai kuolemaa halveksuvaa kaahaamista. Todellisuudessa henkivartijan joutuessa uhka- tai väkivaltatilanteeseen on varsin moni asia mennyt jo pieleen tiedustelussa, suunnittelussa, valmistelussa ja ennakoinnissa.

Henkilösuojaustehtävissä toimiva henkivartija on kokenut turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilainen, joka on koulutettu suojaustaktiikoiden ja -tekniikoiden lisäksi muun muassa ensiapuun, paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan, ajoneuvon hallintaan ja taktiseen ajamiseen, voimankäyttöön ja uhkatilanteiden hallintaan. Lisäksi työ edellyttää monipuolista kielitaitoa, hyvää yleissivistystä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Henkivartijan työ on usein yksityöskentelyä, missä korostuvat tiedustelu-, suunnittelu- ja valmistelutyö sekä usean roolin hallinta. Henkivartija saattaa tehtäviinsä liittyen toimia autonkuljettajana, vastata hotelli- ja matkustusturvallisuudesta tai kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudesta. Lisäksi henkivartijalta odotetaan toimintakykyä yllättävissäkin uhka- ja vaaratilanteissa, kuten onnettomuuksissa, sairaskohtauksissa, tulipalo- tai väkivaltatilanteissa.

Toimeksiannot ja tehtävät suunnitellaan huolellisesti ja yksityiskohtaisesti sekä riskienhallinnan, että asiakkaan budjetin, käytettävissä olevien resurssien ja laaditun uhka-arvion mukaiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan suojattavan henkilön perheen ja muiden läheisten turvallisuus, henkilön työympäristö sekä logistiset kysymykset, kuten aikataulut, reitit ja liikkumistapa.

Toimeksiantoon liittyvässä uhka-analyysissä selvitetään myös mahdollisen uhkaajan motiivi ja muut vaikuttimet erilaisten tiedustelumenetelmien keinoin. Henkivartija vastaa usein myös asianmukaisesta viranomaisyhteistyöstä poliisin suuntaan esimerkiksi tilanteissa, missä rikos (laiton uhkaus, kotirauhan tai julkisrauhan rikkominen, vainoaminen) on jo tapahtunut. Henkivartija laatii tarvittaessa rikosilmoitusta ja esitutkinnan käynnistämistä varten tarvittavat ja sitä tukevat raportit ja tapahtumailmoitukset ja toimii neuvonantajana mahdollisessa rikosprosessissa.

Toimeksiannot kestävät muutamista tunneista päiviin, joskus jopa viikkoihin tai kuukausiin riippuen uhan laadusta ja suuruudesta. Lyhyemmistä tehtävistä esimerkkeinä voidaan mainita esimerkiksi todistajien tai asianomistajien suojaamiset oikeudenkäynteihin liittyen tai mahdollisesti väkivallan uhkaa sisältäviin tapaamis- tai kohtaamistilanteisiin vaikkapa irtisanomisiin, työsuhteen purkuun, ero- tai huoltajuusasioihin liittyen. Muutamien päivien mittaiset henkivartijatehtävät saattavat liittyä ulkomaisten henkilöiden vierailujen turvajärjestelyihin. Pidemmät toimeksiannot ovat usein osa yritysten tai yhteisöjen johto- ja muiden avainhenkilöiden turvallisuuden varmistamista pitkittyneen uhan tai muuten kohonneiden riskien johdosta.

Varsinainen lähisuojaus eli koskemattomuuden suojaaminen toteutetaan pääsääntöisesti erittäin matalalla profiililla ja huomiota herättämättä niin, etteivät ulkopuoliset useinkaan edes havaitse kyseessä olevan tehtäviään suorittavan henkivartijan. Näkyvämpi, korkeamman profiilin lähisuojaus tulee kysymykseen usein silloin, kun sen tarkoituksena on pienentää mahdollisen häirikön tai uhkaajan halua toteuttaa aikeensa. Käytännössä kyseessä on usein tilanne, missä julkisuuden henkilö esiintyy julkisesti suurelle yleisölle.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että Total Turvallisuuspalveluiden ammattitaitoinen henkivartija suojaa muutakin kuin ainoastaan henkeä tai fyysistä koskemattomuutta: Henkivartija suojelee turvallisuutta, liikkumisvapautta, yksityisyyttä, mainetta ja omaisuutta – kokonaisuutena suojattavan henkilön ja tämän läheisten elämäntyyliä. Henkivartijan tehtävänä on varmistaa, että suojattava henkilö ja hänen perheenjäsenensä saavat elää arkeaan ja toteuttaa omaa elämäntyyliään mahdollisimman turvallisesti ja häiriöttömästi.

Asiakkaitamme

Consti-logoLaakkonen-logoLahden Messut -logoLahentori.fi -logoLuxury Auction -logormj-logoRV-tapahtumat-logoScandic-logoSummer Up 2015 -logoTiketti-logoTricton-logoVierumaki-logoWeekend-logo

Kokemuksen tuoma varmuus näkyy toteutuksessa


Yrittäjät jäsenyritysAAA - Korkein luottoluokitus - Bisnode 2021Luotettava KumppaniBisnode - Lowest Credit Risk 2021Kauppakamari